Hollanda Gülağaçlilar Yardimlaşma Derneği

Get Adobe Flash player

HOLLANDA EĞİTİM SİSTEMİ

HOLLANDA  EĞİTİM SİSTEMİ

Hollanda eğitim sistemi, Hollanda anayasası ile belirlenmiş olan“kurma, yönlendirme ve donatma” özgürlüğüne sahip olan çok özel bir eğitim özgürlüğüne sahip bir sistemdir. Bu eğitim özgürlüğü içinde;


1.
Veli, çocuğunu istediği okula göndermekte serbesttir.
2. İsteyen, dinî, pedagojik veya başka toplumsal görüş temeline dayalı bir okul açabilir.

3.
Okul kendi eğitim politikasını belirlemekte serbesttir.


Bu ilke uyarınca Hollanda'da oturmakta olan herkes inançları, görüşleri veya pedagojik ilkeleri doğrultusunda okul kurma hakkına sahiptir. Fakat, bütün bu eğitim harcamaları Hollanda hükûmeti tarafından finanse edilir.


Hollanda'da ebeveynlerin kamu ve özel okullar olmak üzere iki seçeneği bulunmakta olup; kamu okulları belediye yönetimi tarafından veya belediye yönetiminin atamış olduğu bir komisyon tarafından yönetilir. Buna karşılık, özel okullar ise bir dernek ya da bir vakıf tarafından yönetilir. Bugün Hollanda'da öğrencilerin hemen hemen üçte ikisi özel okullara gitmektedir. Bunlar genellikle Katolik ve Protestan okulları olup, Yahudi, Müslüman, Hindu ve Hümanist özel okullar da bulunmaktadır. Bununla birlikte, belli bazı pedagojik-didaktik ilkeler doğrultusunda özel okullar da bulunmaktadır. Bunlar, Montessori, Jenaplan, Dalton, Vrije, Freinet okulları gibi okullardır. Hollanda eğitim sisteminde karma eğitim yapılmakta ve giyim kuralı bulunmamaktadır (Ahlers, 1999, 7).


1985'ten itibaren Hollanda'da “İlkokul” kavramı tarihe karışmış; anaokullarıyla ilkokullar “Temel Eğitim Okulları” adı altında birleştirilmiştir. Hollanda'da temel eğitim dört ile on iki yaş arası çocuklar içindir. 1999'dan itibaren okullar kendilerini tanıtıcı bir broşür yayınlamakla sorumlu tutulmuşlardır. Bu broşürlerde okulun verdiği eğitimle ilgili bilgi sunulmakta ve okulun başarı durumu belirtilmektedir. Eğitim Bakanlığı, temel eğitimin sonunda her dersle ilgili ulaşılması gereken hedefleri belirler. Bu hedefler bilgiye ve beceriye dayalı hedeflerdir.

Okuldaki eğitimin niteliği bu hedeflere ulaşma derecesine bağlıdır. Eğitimde nitelik denetimi, müfettişler tarafından bakanlıkça yapılır. Bununla birlikte okullar kendilerine ek hedefler edinebilirler. Temel eğitimin hedefi çocukların duygusal, zihinsel, yaratıcılık alanlarında gelişmesi ve yeterince sosyal, kültürel ve bedensel beceri elde etmesi olarak belirlenmiştir. Okulların üzerinde durması gereken konular:


-Duyusal ve bedensel gelişim-Hollandaca-Cebir ve matematik-İngilizce (son iki yıl)-İfade etkinlikleri( dil, müzik, resim, elişi, oyun ve hareket)-Sosyal alanda kendini kurtarmayı geliştirme (trafikte davranış gibi)-Sağlıklı davranışı geliştirme-Coğrafya, tarih, fen ve biyoloji gibi bazı bilgi alanları, devlet yapısı ve dinsel akımlar, toplumsal yapı gibi konulardır. Okullar bu konuları vermede izleyecekleri yöntem konusunda büyük bir özgürlüğe sahiptirler.Çocuklar temel eğitimi aldıktan sonra;


1. Temel eğitimin sonunda yapılan CITO sınavının sonuçları,2. Okulun önerisi,3. Velinin isteğine göre,


4 yıllık (VMBO) meslek orta okulu, 5 yıllık (HAVO) lise ya da 6 yıllık (VWO) genel lise öğreniminden sonra meslek yüksek okulları ya da üniversitelere gidebilirler. Meslek Yüksek Okulları, 4 yıllık ve HAVO' nun üzerine 5 yıllık olarak iki farklı düzeyde olup, üniversiteler 5-6 yıllık bir eğitim süresine sahiptir. Hollanda'da orta öğretim ve yüksek öğretimin önemli bir özelliği gerekli dersleri ve puanı alan öğrencinin istediği lise ya da yüksek okula-üniversiteye geçişinde sağlanan kolaylıklar ve esnek uygulamalardır.


Zorunlu Temel Eğitim:


Hollanda'da temel eğitimin hedefi çocuğun duygusal, bilişsel ve yaratıcılık alanlarında gelişmesi ve yeterince sosyal, kültürel ve bedensel beceri elde etmesidir . Hollanda'da bütün çocukların 5 yaşından başlayarak okula gitme zorunluluğu bulunmaktadır. Bununla birlikte hemen hemen bütün çocuklar 4 yaşında zorunlu temel eğitime başlamaktadırlar. Bu bir yıllık başlangıçta fazla gibi görünen süre, aslında çok önemli olup çocuklar okula gitmeye erken yaşta alışmakta, Hollandaca dilini daha iyi anlayıp konuşmakta, temel becerileri daha küçük yaşlarda edinmekte, dolayısıyla daha sonraki yıllarda uyum problemleri yaşanmamaktadır. Çocukların okula devamı çok önemli olup, nedensiz yere okula gitmemek yasak ve hatta ceza ile sonuçlanabilmektedir. Okulöncesi ile birleştirilmiş olan temel eğitim süresi sekiz yıl boyunca sürmektedir. Bununla birlikte zorunlu temel eğitim öğrencinin 16 yaşına girdiği okul yılına kadar sürmektedir. Hem kamu hem de özel okullarda zorunlu temel eğitime uyulup uyulmadığı belediyeler tarafından kontrol edilir. Eğitim devlet tarafından finanse edilir. Hollanda eğitim sisteminde okulöncesi ve sınıf öğretmeni yetiştirme süreci ve programları da bu zorunlu temel eğitim sistemine göre düzenlenmiştir. Üniversitede okuyan ve temel eğitimde öğretmen olmak isteyen öğrenciler, daha üniversite yıllarında 4-8 yaş arasının öğretmeni mi olacak, yoksa 8-12 yaş arası sınıfların öğretmeni mi olacak, buna karar vermek ve buna göre uzmanlaşmak durumundadırlar.


 

Kadinlar Kolu

Yonetim Kurulu

Genclik Kolu

610902
BugunBugun17
DunDun134
Bu HaftaBu Hafta151
Bu AyBu Ay2702
TamamiTamami610902